PLATTE DAKEN
Materialen en samenstellingen van een platdak zijn momenteel zo ver geevolueerd. dat volgens de TV (technische voorschriften), een probleemloos dak kan maken.

Dakranden, opstanden, waterafvoeren, uitzetvoegen, dakdoorbrekingen etz. blijven nog steeds de zwakke punten. Eurobeldak heeft ruime ervaring opgedaan met platte daken in EPDM (Firestone en Tiplon) PVC van WOLFIN. Dit betekent niet dan het ander materiaal ondergeschikt is aan WOLFIN. Laat u zich informeren door onze adviseur.

Kolderbos Genk

Project Genk