TIMMERWERKEN
Het timmerwerk waarop het dak wordt aangebracht, bestaat meestal uit gordingen met kepers of uit spanten.Het timmerwerk dient behoorlijk bevestigd te zijn aan de onderliggende constructie en dient vormvast te zijn. Het dak moet met het overig gedeelte van het gebouw een harmonisch geheel vormen.

ONDERDAK
Het onderdak heeft diverse functies
1. Tijdelijk als regendichtheid en afvoeren van water naar de goot
2. Stormvastheid van het dak bevorderen
3. Stofdichtheid verbeteren
4. Voorkomen/beperken van condensatiewater
Verder wordt vereist dat het onderdak vochtbestendig, vorstbestendig, onontvlambaarheid, duurzaamheid en dampdoorlatend is. Wij gebruiken DELTA-VITAXX plus: is een vierlagige damp-open folie, bestaande uit 2 geotextielen langs de buitenzijde, een polypropyleen raster als bewapening en een speciale damp-open en waterdichte bekleding met dubbele geintegreerde kleefstroken.